Dane podstawowe
  Nazwa spółki LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Prezes Zarządu Jakub Husarzewski
  PKD

  Działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

  Organ rejestracyjny Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
  ul. Czerniakowska 100
  00-454 Warszawa
  Kapitał zakładowy wpłacony 5 700 000,00 zł
     
  Dane teleadreasowe
  Ulica Domaniewska 39
  Kod 02-672
  Miejscowość Warszawa
  Kraj Polska
     
  Biuro w Zamościu
  Ulica Okrzei 32
  Kod 22-400
  Miejscowość Zamość
  Kraj Polska
  Telefon +48 84 638 79 00
  Fax +48 84 677 20 60
     
  Kody
  NIP 922-304-71-09
  KRS
  0000446355
  Regon 61473120